Naša ponuka

Ponúkame konzultácie a vzdelávanie v oblasti informačných technológií, dizajnu a architektúry softvérových systémov, profesionálne softvérové riešenia.

Školenia a vzdelávanie

 • Objektovo Orientovaný Dizajn
 • Softvérová architektúra
 • Java a Web Technológie
 • Python a iné skriptovacie jazyky
 • OS Linux, používanie a administrácia
 • Virtualizácia, Cloud computing
 • Souce Code Management
 • ALM – Riadenie Životného cyklu Aplikácie

Metodiky vývoja softvéru

 • Proces vývoja softvéru
 • Agilný vývoj
 • Scrum, Extreme programming
 • Continuous Integration
 • Testovanie Softwéru

Poradenstvo pri nasadení open source softvérových riešení

 • Návrhy riešení informačných systémov
 • Poradenstvo pri výbere a integrácii OSS produktov
 • Systémová integrácia, prispôsobovanie na mieru zákazníkom

Pomôžeme Vám

 • pri plánovaní na novývch alebo už bežiacich projektoch
 • pri návrhu riešenia architektúry a dizajnu
 • pri riešení a implementácii čiastkových alebo komplexných úloh
 • pri výbere vhodnej platformy a spôsobu nasadenia produktu

Java Standard Edition

Programovací jayzk Java je Objektovo Orientovaný, platformovo nezávislý jazyk pre účely všeobecného použitia. V súčastnosti je jazyk Java najpoulárnejším jazykom vôbec a to špeciálne pre klient-server Webové aplikácie. To je aj hlavný dôvd stáleho rastu dopytu po Java experoch. Naša ponuka v teto oblasti zahŕňa konzultácie ako aj odborné školenia.

Školenia

 • Základy Java a Objektovo Orientovaného Programovania
 • Vývoj aplikácií v Java 8
 • Java a Návrhové Vzory (Design Patterns)
 • Príprava na Oracle certifikáciu pre Java Programátorov (1Z0-803, 1Z0-804, 1Z0-805)
 • detail

Java Enterprise Edition

Platforma Java EE ako rozšírenie Java SE predstavuje prostredie pre vývoj a nasadenie komplexných komponentovo orientovaných softvérových aplikácií veľkého rozsahu. Podporuje vývoj viacvrstvových, škálovateľných, spoľahlivých a zabezpečených sieťových aplikácii.

Školenia

 • Úvod do technológií Java Microprofile detail
 • Úvod do technológií Java EE7 detail
 • Vývoj trojvrstvových aplikácií v prostredí Java EE detail
 • Vývoj SOAP a REST Web Servisov v prostredí Java EE

Spring Framework

Spring Framework je Open Source aplikačný framework pre Java platformu. Ponúka alternatívu k EJB pre účely vývoja Java Enterprise aplikácií.

Školenia

 • Úvod do Spring Framework-u detail
 • Spring Framework pre pokročilých detail
 • Spring Boot Microservices detail
 • Spring Framework pre Java Enterprise ( JEE ) aplikácie detail

Linux User

Operačný systém Linux z rodiny Unix-ových systémov nachádza uplatnenie v stále väčšom počte aplikácií a zariadení. Doplnte si vzdelanie o Linuxe a ovládnite základy práce s ním. Zoznámte sa s pestrou rodinou Open Source riešení ktoré sú pripravené na nasadenie aj vo Vašom podnikaní.

Školenia Linux User Level

 • prehľad linuxových distribúcií
 • základy práce s Linuxom
 • inštalácia a konfigurácia
 • súborové systémy
 • desktopové prostredia
 • užívateľské aplikácie a programy
 • nastavenie pracovného prostredia
 • základy bezpečnosti
 • školenia podľa individuálnej potreby

Linux Admin

Ovládnite základy konfigurácie a bezpečnosti Linuxu. Zoznámte sa so širokou rodinou Open Source serverových riešení ktoré dokážu spoľhlivo pokryť Vaše požiadavky.

Školenia Linux Administrácia

 • Linux enterprise distribúcie.
 • Serverové riešenia na mieru.
 • Monitorovanie sysému a ladenie výkonu.
 • firewall, bezpečnosť a monitorovanie sietí
 • Web, komunikácia a intranet
 • Konzultácie a školenia zamerané na individuálne potreby zákazíkov.

Linux Virtualization

Spoznajte ekonomické a technické výhody virtualizácie operačných systémov. Využite naplno Váš hardware a zdroje ktoré ponúka na zefektívnenie Vašich systémov.

Školenia Linux Administrácia

 • Virtualizácia, výhody a použitie
 • Virtual box
 • Xen
 • Linux High Availability