Ivan Macalák sa narodil 26.8.1974 v Martine na Slovensku. V roku 1998 získal inžiniersky titul na Fakulte Riadenia a Informatiky Žilinskej Univerzity. Počas štúdia získal taktiež pedagogické minimum. V súčastnosti pôsobí ako Senior Softvérový Architekt , konzultant a Java lektor.

Počas svojej praxe prešiel od pozícií spojených s testovaním, analýzou a objektovo orientovaným návrhom softvérových systémov, cez technického vedúceho projektov až po softvérového architekta. Svoje dlhoročné domáce a zahraničné skúsenosti v súčastnosti odovzdáva aj formou kurzov a školení v oblastiach Java technológií, agilných procesov vývoja softvéru a softvérovej architektúry

Neutíchajúci a dynamický vývoj informačných technológií kladie vysoké nároky na ďalšie vzdelávanie. Svojou prácou prispieva k odovzdávaniu nadobudnutých vedomostí so zreteľom na praktickú stránku danej problematiky.

K jeho ďalším záujmom okrem rodiny patrí aj história, cestovanie, vysokohorská turistika a horolezectvo.