Juraj Veverka sa narodil 20.3.1977 v Žiline na Slovensku. V roku 2000 získal inžiniersky titul na Fakulte Telekomunikácií a Elektrotechniky Žilinskej Univerzity. V súčastnosti pôsobí ako Softvérový Architekt , konzultant a Java lektor.

Počas svojej praxe prešiel od pozícií spojených s testovaním, analýzou a objektovo orientovaným návrhom softvérových systémov, technického vedúceho projektov až po softvérového architekta. Svoje dlhoročné domáce a zahraničné skúsenosti v súčastnosti odovzdáva aj formou kurzov a školení v oblastiach Linux OSS a Java technológií, agilných procesov vývoja softvéru a softvérovej architektúry